Pokyny

Byly zveřejněny pokyny, společně s mapkou shromaždiště a mapkou příjezdu. Z ekologických důvodů nebudou pokyny vydávány v obálce na prezentaci. Proto si prosím důkladně prostudujte pokyny zde na stránkách, případně na ORISu.