velk_koladet

Podpořte dobročinný projekt „kola dětem“, který se snaží zajišťovat první kola dětem ze sociálně slabých rodin, které si kolo nemohou dovolit dětem pořídit. Více informací na stránkách projektu koladetem.cz

Kola dětem