Přečtěte si pozorně desatero závodníka MTBO.

Pozornost prosím věnujte také v pokynech doplňujícím informací pro middle, velmi důležité!!

Závod nebude mapově obtížný – spíše „hravý“, fyzicky poměrně náročný – s relativně velkým převýšením. Velká část závodu se bude odehrávat na loukách. Na loukách, které jsou v mapě vyznačeny žlutou barvou, je povolena jízda bez omezení! Cesty vyznačené na loukách – většinou nejsou opticky výrazné, ale „odvaluje“ to po nich o něco lépe než po louce.

Na mapě je vyznačena řada zakázaných prostorů – převážně se jedná o pole (zakázané jsou také dílčí části lesa i některé louky), respektujte prosím tyto zakázané prostory – vjezd do nich se trestá diskvalifikací! Je-li mezi zakázaným prostorem a okrajem lesa ponechán žlutý (příp. oranžový) pás, je možné tento prostor využít pro váš postup Při závodě se přejíždí, popř. využívá pro postupy, komunikace Nové Město – Jiříkovice: zde platí jednoznačné pravidlo – při vjezdu na komunikaci musí závodník zastavit! (STOP – dej přednost v jízdě!!) – nedodržení tohoto pravidla se rovněž trestá diskvalifikací! (jde zde však především o vaše zdraví a životy – vaše i ostatních závodníků. V závěrečné části závodu tratě vedou prostorem singltreků s nepřehlednou sítí klikatících se cest – je povolena jízda v protisměru, buďte velmi opatrní navzájem i vůči případným hobíkům.

Desatero MTBO